जेव्हा आपल्याला आर्थिक सहाय्याची आवश्यकता असेल,
तेव्हा आम्ही आपल्याला मदत करण्यासाठी तत्पर आहोत.

आम्ही बचत खाते आणि कर्ज प्रदान करतो

सोनेतारण
कर्ज सुविधा

०८.५० %

Home Loan

गृह
कर्ज सुविधा

१०.०० %

Education Loan

शैक्षणिक
कर्ज सुविधा

१२.०० %

वाहन खरेदी
कर्ज सुविधा

१०.०० %

शेतकरी व बागायतदार
कर्ज सुविधा

११.०० %

वैद्यकीय व्यवसाय
कर्ज सुविधा

१२.०० %

पगारदार नोकर वर्गाकरिता व्यक्तीगत
कर्ज सुविधा

१४.०० %

व्यावसायिकांसाठी ओव्हरड्राफ्ट
कर्ज सुविधा

१२.०० %

कर्ज कॅल्क्युलेटर

%

Loan EMI

Total Interest Payable

Total Payment
(Principal + Interest)

चौकशी अर्ज

आम्ही तुम्हाला लवकर प्रतिसाद देऊ.

  जलद आणि सोपी अर्ज प्रक्रीया

  01

  अर्ज

  प्रथम आपल्याला हव्या असलेल्या रकमेसाठी अर्ज करु.

  02

  मुल्यमापन

  बँक अर्ज लागु केल्यानंतर ते त्यांच्या गरजेचे मुल्यमापन करतील.

  03

  कर्ज मंजुरी

  मुल्यमापन पुर्ण केल्यानंतर बँक कर्ज मंजुर करेल.