विद्यमान संचालक मंडळ

श्री प्रभाकर धर्मा नाईक

अध्यक्ष

सौ धरती निलेश राऊत

उपाध्यक्षा

श्री वामन काशिनाथ घरत

संचालक

श्री नजमुस्साकिब म. लांबाते

संचालक

श्री जाकीर अली हमदुले

संचालक

श्री सतिश नारायण लेले

संचालक

श्रीमती आरती अशोक मढवी

संचालिका

श्री गजानन रामदास झेंडेकर

संचालक

श्री अंजनकुमार बा. तांबडकर

संचालक

श्री अरुण शंकर म्हात्रे

संचालक

श्री महेंद्र वसंत पाटील

संचालक

श्री मंगेश शंकर परभाळे

संचालक

श्री निलेश नारायण गाडे

संचालक

श्री शादाब महमद रफिक काटे

तद्य संचालक

श्री मोहमदअली अ. स. हाजते

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

व्यवस्थापकीय संचालक मंडळ

सौ प्राजक्ता अतिश ओव्हळकर

श्री सुनील पद्माकर अग्निहोत्री

सौ शर्मिष्ठा सौरभ दिवेकर

श्री नजमुस्साकिब म. लांबाते

श्री अरुण शंकर म्हात्रे